HAKİKİ VATAN UKBADIR

HAKİKİ VATAN UKBADIR   Dünya sana vatan değil, Hakiki vatan ukbadır. Şevkle ahirete eğil, Hakiki vatan ukbadır. Hem onu sevmekten çekil, Hataların başıdır bil, Fakat burda Hakk’a sevil, Hakiki vatan ukbadır. Günler geçer, kalmaz böyle, İhlâslı ameller eyle, Tevhidi bırakma, söyle, Hakiki vatan ukbadır. Nefsi emare çok yaman, Günahtan çekin her zaman, Sakın isyan etme aman, Hakiki vatan ukbadır. Hasan’ım …

Read More »

HAKK’A GİDEN YOL ONLARIN

HAKK’A GİDEN YOL ONLARIN   Ehl-i zikri inkâr etme, Hakk’ a giden yol onların, Cehalette inat etme, Hakk’a giden yol onların, Allah diyen dil onların. Tasavvufun güzel yolu, Ehli tanır sağı solu, Onlar Hakk’ın hâlis kulu, Hakk’a giden yol onların, Allah diyen dil onların. Velî yolu ordan geçer, Aklı olan bunu seçer, Pîr elinden bâde içer, Hakk’a giden yol onların, …

Read More »

HAKK’I ANIP ZİKİR İLE

HAKK’I ANIP ZİKİR İLE   İnsan pişer, tam yetişir, Hakk’ı anıp zikir ile. Sirri câna hem erişir, Hakk’ı anıp zikir ile. Bülbül, güller diye öter, Aşkı olan yanar, tüter, Kâmil, sâlik Hakk’a yeter, Hakk’ı anıp zikir ile. Duyan melek, hemen durur, Kanat açar, onu korur, Derviş, zikri kalbe vurur, Hakk’ı anıp zikir ile. Dostum, gönle neler ağar? Gökten yere nurlar …

Read More »

HAKK’I SEVMEK YETERLİ

HAKK’I SEVMEK YETERLİ   Dünya fâni n’ederim, Hakk’ı sevmek yeterli. Birgün koyup, giderim, Hakk’ı sevmek yeterli. Âdem büyük pederim, Kesel, gaflet kederim, Zâlim nefsi güderim, Hakk’ı sevmek yeterli. Aşk bahrine dalarım, Gönlü dosta salarım, Feyiz alır dolarım, Hakk’ı sevmek yeterli. İlim, hikmet kaparım, Tâat eder, taparım, Sevip, şükür yaparım, Hakk’ı sevmek yeterli. Dost yolunda olurum, Tevhid çeker dururum, Hasan, gitsin …

Read More »

HAKK’IN LÛTFU ÇOK GENİŞTİR

HAKK’IN LÛTFU ÇOK GENİŞTİR   Dertli gönül, ye’se düşme, Hakk’ın lûtfu çok geniştir. Ümit kesip, yaran deşme, Hakk’ın lûtfu çok geniştir. Ekmel sıfat tamam O’nda, Rahmeti var, her bir yanda, Sana yardım eder anda, Hakk’ın lûtfu çok geniştir. Öğüt verdim sana şunu, Hiç unutma dostum bunu, Sabır eyle hayır sonu, Hakk’ın lûtfu çok geniştir. Gerçi senin derdin çoktur, Hasta isen, …

Read More »

HAKK’TAN YANA GELSENE

HAKK’TAN YANA GELSENE   Ey isyân kiriyle kirlenen insan, Tevbe edip, Hakk’tan yana gelsene. Ne zaman bitecek, sehivle nisyân, Tevbe edip Hakk’tan yana gelsene, Estağfirullah El-Azîm desene. Yetmez mi daldığın her dem gaflete? Nefsine uyarak, düşme zillete, Terkeyle, bed huyun, girme illete, Tevbe edip Hakk’tan yana gelsene, Estağfirullah El-Azîm desene. Kandın emmâreye, hiç de caymazsın, Gâfil, sarhoş gezer neden aymazsın? …

Read More »

HALİS KUL EYLE

HALİS KUL EYLE   Kur’an’ı okuyam, edem zikrini, Rabb’ım, beni sana halis kul eyle! Yiyem nimetini, edem şükrünü, Rabb’ım, beni sana halis kul eyle! Kelam-ı kadimle yapayım a’mal, Çok itaat edip bulayım kemâl, Mü’mine rahimsin, sıfatın cemal, Rabb’ım, beni sana halis kul eyle! Seher erken kalkıp adın anayım, Tevbe, istiğfarla suçum yuyayım, Salih kul olmaya her dem adayım, Rabb’ım, beni …

Read More »

HAYIRLA ŞER RABB’IMIN TAKDİRİ

HAYIRLA ŞER RABB’IMIN TAKDİRİ   Anamdan doğdum geldim dünyaya, Hayırla şer Rabb’ımın takdiri. Hem düştüm nice nice davaya, Hayırla şer Rabbımın takdiri. Baktım bazıları gülüp oynar, Dünkü gülenler ah çekip ağlar, Çokları yokluk içinde yanar, Hayırla şer Rabb’ımın takdiri. Kimi biner taksi arabaya, Kimisi perişan gider yaya, Kimisi ev bulamaz yatmaya, Hayırla şer Rabb’ımın takdiri. Kimisi ata biner atlanır, Düşman …

Read More »

HEMEN RABBİM RAZI OLA

HEMEN RABBİM RAZI OLA   Hatır, halım soranlardan, Hemen Rabb’ım râzı ola. Dua edip, duranlardan, Hemen Rabb’ım râzı ola. Hüsn-i zanla görenlerden, Sevgi, saygı serenlerden, Bize selam verenlerden, Hemen Rabb’ım râzı ola. Vefatımız duyanlardan, Nâşımızı yuyanlardan, Kabrimize koyanlardan, Hemen Rabb’ım râzı ola. Gerçek işler sağlayandan, Yardım edip, kollayandan, İhlâs, elham yollayandan, Hemen Rabb’ım râzı ola. Hasan, şimdi geldin sona, Hemen …

Read More »

HİÇ BENİM DEME

HİÇ BENİM DEME   Âbidsen kardaş, Hiç benim deme. Olursun sırdaş, Hiç benim deme. Varlığı sürsen, Yokluğa girsen, Kul olam dersen, Hiç benim deme. Fikrini yorma, Hiç karşı durma, Kendini kurma, Hiç benim deme. Şeytanla olma, İğvaya dalma, Benlikte kalma, Hiç benim deme. Unutma seni, Sendeki teni, Çün aslın meni, Hiç benim deme, Bu dünya denî, İçten at kini, Seversen …

Read More »

HİÇ HABERİM YOK

HİÇ HABERİM YOK   Zannettim ömrümün baharındayım, Yazım, güzüm geçmiş, hiç haberim yok. Geçen günün asr-ı neharındayım, Saat, dakkam uçmuş, hiç haberim yok. Çocuk gibi kendim taze görürdüm, Ağacım kurt yemiş, hiç haberim yok, Gencim, dincim diye çok övünürdüm, Yaprağım dökülmüş, hiç haberim yok. Bağla, bostan dikip, sularım derdim, Pınarım kurumuş, hiç haberim yok, Hayal kurup, tûl-u emele girdim, Baraj, …

Read More »

HİCAZ İLAHİSİ

HİCAZ İLAHİSİ   Hicaza giden taksiye, Binsem ağlayı ağlayı. Eşe, dostuma tavsiye, Etsem ağlayı ağlayı. Bir olsam ananlar ile, Görüşsem yâranlar ile, Helâllaşsam onlar ile, Çıksam ağlayı ağlayı. Anda Medine’ye ersem, Şerefli Ravza’ya girsem, Salât–ü selamı versem, Versem ağlayı ağlayı. Mikatta abdestim alsam, İhram bezine sarılsam, Niyet edip namaz kılsam, Kılsam ağlayı ağlayı. Bab-ı selâm diye sorsam, Ordan içeriye varsam, …

Read More »