GAFLETTEN UYAN

GAFLETTEN UYAN   İnsan olan her dem düşünür, bilir, Gel ey gafil gönül gafletten uyan, Ecel uyku gibi ansızın gelir, Gel ey gafil gönül gafletten uyan, Yolda kalır, tembel olup, uyuyan. Ukba ânı sana âyan olmadan, Vücudun sararıp, benzin solmadan, Mahdud nefes bitip, cansız kalmadan, Gel ey gafil gönül gafletten uyan, Yolda kalır, tembel olup, uyuyan. Hayır, hasenat yap ölüm …

Read More »

GECE GÜNDÜZ COŞAM MEVLÂM

GECE GÜNDÜZ COŞAM MEVLÂM   Doldur beni aşkın ile, Gece gündüz coşam Mevlâm. Âciz kula fadlın dile, Gece gündüz coşam Mevlâm, Rahmetine koşam Mevlâm. Ehl-i tarîk kollarına, Uyam nurlu yollarına, Sevdir salih kullarına, Gece gündüz coşam Mevlâm, Rahmetine koşam Mevlâm. Tevbe diye çekem âhı, Dâim anam o Allah’ı, Giyem aba, yün külâhı, Gece gündüz coşam Mevlâm, Rahmetine koşam Mevlâm. Zayıf …

Read More »

GECE GÜNDÜZ TEVHİD EYLE

GECE GÜNDÜZ TEVHİD EYLE   Yaradana gönül versen, Gece gündüz tevhid eyle. Rabb’ım beni seve dersen, Gece gündüz tevhid eyle. Tevbe eyle, sirrin yunsun, Aşka girip, bahre bansun, İman nuru, kalbe konsun, Gece gündüz tevhid eyle. Ömür geçer, kalmaz böyle, Güller solar, durmaz böyle, Mü’min, gâfil olmaz böyle, Gece gündüz tevhid eyle. Hak’tan gayra ise yönün. Boşa geçti ise günün, …

Read More »

GEL MEDİNEYE GİDELİM

GEL MEDİNEYE GİDELİM   Gel Medine’ye gidelim, Bab-ı Selam’dan girelim, Salat-u selam verelim, Muhammed’e Muhammed’e. Muhammed’i sayanlara, Ona candan uyanlara, Gönül verip yananlara, Muhammed’e Muhammed’e. Sevem Onu Hak şevkine, Düşmem gayrinin peşine, Tavsiyemdir kardeşime, Muhammed’e Muhammed’e. Ağlayarak ben taşarım, Noksanım çokca şaşarım, Ona uyarak yaşarım, Muhammed’e Muhammed’e. Hasan Ravza’ya varasın, Huzur tutup yalvarasın, Murada orda kanasın, Muhammed’e Muhammed’e.  

Read More »

GELSİN MEYDANA

GELSİN MEYDANA   Gelin ihvan, yâran zikre dalalım, Âşık olan ihvan gelsin meydana. İsm-i Celâl çekip feyiz alalım, Âşık olan ihvan gelsin meydana. Tasavvuf yoluna candan uyalım, Sadık olan ere saygı duyalım, Kibirle, benliği içten yuyalım, Âşık olan ihvan gelsin meydana. Meclis hazır olmuş sizleri bekler, Zikir halkasına iner melekler, Kabul olur anda bütün dilekler, Âşık olan ihvan gelsin meydana. …

Read More »

GİDİLMEZ BENLİKLE HAKK’A

GİDİLMEZ BENLİKLE HAKK’A   Sâlik benliği kır da gel, Gidilmez benlikle Hakk’a. Gönül varlığın yu da gel, Gidilmez benlikle Hakk’a. Sür varın çıksın aradan, Nurlar doldursun Yaradan, Geçesin gayrı sevdadan, Gidilmez benlikle Hakk’a. Rabb’ın senden tâat ister, Ağyara daldığın yeter, Var mı bundan başka göster? Gidilmez benlikle Hakk’a. Kendin Mevlâya veresin, Hem gönüllere giresin, Ölmeden evvel ölesin, Gidilmez benlikle Hakk’a, …

Read More »

GÖNÜL DOSTA VARALIM

GÖNÜL DOSTA VARALIM   Gönül, dosta varalım, Huzur tutup, duralım, Güzel meclis kuralım, Allah Allah diyerek. Yüce Hakk’a tapalım, Doğru yola kopalım, Zikri çokça yapalım, Allah Allah diyerek. Helal nimet yiyelim, Temiz libas giyelim, İsm-i âzam diyelim, Allah Allah diyerek. Yaradan’a bakalım, Gönlü ona takalım, Kalbe tevhid çakalım, Allah Allah diyerek Hasan, erken kalkalım, Aşktan lamba yakalım, Tembellikten çıkalım, Allah …

Read More »

GÖNÜL GEL HAYATIN KIYMETİNİ BİL

GÖNÜL GEL HAYATIN KIYMETİNİ BİL   Zaman serap gibi uçup gitmekte, Gönül gel hayatın kıymetini bil. Nefesin sayılı, ömür bitmekte, Gönül gel hayatın kıymetini bil. Âgâh ol Azrail cana gelmeden, Dünya sevgisiyle sarhoş ölmeden, Mirasçı varlığın çekip bölmeden, Gönül gel hayatın kıymetini bil. Sen buraya geldin, hiç gitmem sanma, Malı, mülkü fitne, sakın aldanma, Tevbeyi çabuk yap, nefsine kanma, Gönül …

Read More »

GÖNÜL KİBRE GİRERSİN

GÖNÜL KİBRE GİRERSİN   Gönül, kibre girersin, Kendi kendin yersene. Günah, isyan derersin, Tevbeye söz versene. Kalem alıp yazarsın, Her dem yoldan azarsın, Gadab edip kızarsın, Hilim, hikmet dersene. İyi düşün kendini, Bırak şimdi sen kini, Hubb-u dünya zevkini, Atıp yere sersene. Ömrün heder edersin, Birgün ölüp gidersin, Câhil nefse ne dersin, Doğru yola girsene.  Hasan, neler sezersin, Aşk bahrinde …

Read More »

GÖNÜL SANA DEMEDİM Mİ

GÖNÜL SANA DEMEDİM Mİ   Bu dünyaya değer verme, Gönül sana demedim mi? Onu sevip, keder derme, Gönül sana demedim mi? Kendi şahsın her dem övme, Malın fitne, çokça sevme, Nâra girip, bağrın dövme, Gönül sana demedim mi? Aman dedim haylaz sana, Yine kaydın fena yana, N’olur acı, tatlı cana, Gönül sana demedim mi? Nere varsam, orda postum, Kâmil insan …

Read More »

GÜNAH ETTİM AFFA DALDIR

GÜNAH ETTİM AFFA DALDIR   Rahmet bahrin, doldu taştı, Günah ettim, affa daldır. İsyân kirim haddi aştı, Günah ettim, affa daldır, Cürmüm ağır, n’olur kaldır. Bilmem nere, ukba yerim, Umut ettim, Mevlâ kerim, Zenbim ağır, tevbe derim, Günah ettim, affa daldır, Cürmüm ağır, n’olur kaldır. Gece gündüz bütün sözüm, Günah derdim, kara yüzüm, Cahîm içre yakma özüm, Günah ettim, affa …

Read More »

GÜZELİM AHLAK-I MUHAMMEDİYYE

GÜZELİM AHLAK-I MUHAMMEDİYYE   Anlamak istersen hak tarikatı, Güzelim ahlak-ı Muhammediyye. İyi anlayasın tek hakikatı, Güzelim ahlak-ı Muhammediyye. Kâmil arif olan ulu pîrleri, Zâhid, salih duran, temiz erleri, Gece gündüz her dem tüm fikirleri, Güzelim ahlak-ı Muhammediyye.  Tevbe edip, gönlün iyice yuyan, Mevlâ sevgisini kalbine koyan, Doğru yolu bulup, ihlâsla uyan, Güzelim ahlak-ı Muhammediyye. Dava marifetsiz, yanlış olunca, Günler boşa …

Read More »