DERVİŞANDAN ZARAR GELMEZ

DERVİŞANDAN ZARAR GELMEZ   Hiç darılma beyim bana, Dervişandan zarar gelmez. Allah derler kana kana, Dervişandan zarar gelmez. Bırak onu Hakk’ı ansın, Aşka girip, zikre bansın, Tevhid deyip, hemen kansın, Dervişandan zarar gelmez. Rabb’ın bilen olgun insan, Gayre atmaz kötü lisan, Mümkün ise eyle ihsan, Dervişandan zarar gelmez. Onlar dalar bahr-i zikre, Sen girersin başka fikre, Mevlâm sana insaf vere, …

Read More »

DİLİM, KALBİM TEVHİD DESİN

DİLİM, KALBİM TEVHİD DESİN   Tevhid dedim, çağlar oldum, Günah ettim ağlar oldum, Dilim, kalbim tevhid desin, Rabb’a gönül bağlar oldum. Hamd-ü sena çokça yapam, Âbid olam Hakk’a tapam, Dilim kalbim tevhid desin, Gayrı yola niye sapam. Gönül evin yıkmam beyim, Başka sevda tıkmam beyim, Dilim kalbim tevhid desin, Zikir yapıp, bıkmam beyim. Koru Rabb’ım efkârımı, Hâlis edem ezkârımı, Dilim …

Read More »

DİVÂNE GÖNÜL

DİVÂNE GÖNÜL   Takdir yüce Hakk’ın teslim olsana, Olan O’ndan olur, divâne gönül. Bu inanç üzere sabit kalsana, Olan O’ndan olur, divâne gönül. Göğüs ger zahmete, O’ndan geliyor, Ne gelirse gelsin, kendi diliyor, Kâmil olan insan bunu biliyor, Olan O’ndan olur, divâne gönül. Sanmaki hidâyet senin elinde, Baraj, bendin akar kader selinde, Ruhun uçar birgün ecel yelinde, Olan O’ndan olur, …

Read More »

DOĞDU GÜZEL MUHAMMED

DOĞDU GÜZEL MUHAMMED   Pazartesi gecesi, Doğdu güzel Muhammed. Haber aldı nicesi, Doğdu güzel Muhammed. Şems-i Hüdâ tam doğdu, Âlem nura gark oldu, Taşkın küfür, son buldu, Doğdu güzel Muhammed. Güzel buhur kokunur, Burcak burcak dokunur, Mevlid medhi okunur, Doğdu güzel Muhammed. Mutlu oldun Âmine, Nurlar yağdı evine, Müslümanlar sevine, Doğdu güzel Muhammed. Hasan, pâk et özünü, Doğru söyle sözünü, …

Read More »

DOĞRU YOLLAR HEP BİZİM

DOĞRU YOLLAR HEP BİZİM   Aklı olan Hakk’ı inkâr eder mi? Hakk’a giden doğru yollar hep bizim. Âyet, hadis okur, hiç terkeder mi? Hakk’a giden doğru yollar hep bizim. Sevdim Ebu Bekr’i, âdil Ömer’i, Hazreti Osman’ı, Ali Hayderi, Muhibb-i çâryar’ın cennettir yeri, Hakk’a giden doğru yollar hep bizim. O Resul-i Ekrem, dost habibimiz, İmam Mâturidi kalp tabibimiz, Böyle haber verir, …

Read More »

DÖN SEHERLERDE

DÖN SEHERLERDE   Ey akıldânâ, Aşıksan O’na, Dön O’ndan yana, Dön seherlerde. Baksana bana, Öğüdüm sana, Kıyasın cana, Yan seherlerde. İsyânım çoktur, Affeden Hakk’tır, Mü’minler pâktır, Çün seherlerde. Varlığın cevher, Anasın seher, Gözyaşın neher, Sun seherlerde. Gafletten uyan, Nefsini koyan, Günahın yuyan, Yun seherlerde. Hasan’ım sen de, Can, ruhun tende, Gecede günde, An seherlerde.

Read More »

DÜNYA PAZARINDA

DÜNYA PAZARINDA   Feyz aldım Rabb’ımdan, Dünya pazarında. Severim canımdan, Dünya pazarında. Dünyayı hor görme, Ömrün boşa verme, Lâkin onu sevme, Dünya pazarında. Ehlinden al sabak, Geçen ömrüne bak, Hiç olma avanak, Dünya pazarında. Hiç tembel durma, Hem âvare olma, Hayır yap, yanılma, Dünya pazarında. Hasan sen de yanma, Kör şeytana kanma, Boşa oyalanma, Dünya pazarında.

Read More »

EFENDİMİN ŞEHRİ, GÜZEL MEDİNE

EFENDİMİN ŞEHRİ, GÜZEL MEDİNE   Âh-u zâr ederek ağlar gezerim, Efendimin şehri güzel Medine, Her zaman sevgisin içten sezerim, Efendimin şehri, güzel Medine, Endişemi atıp, düşsem derdine. Buyurun dostlarım, biz de varalım, Kubbe-yi Hadra’yı hemen soralım, Salât-u selâma güzel duralım, Efendimin şehri, güzel Medine, Endişemi atıp, düşsem derdine. Sağdan nefyeyleyip, sola vuralım, Tevhid tokmağıyla nefsi kıralım, Ravza karşısına konak kuralım, …

Read More »

EĞLEMEYİN DOSTLARIM

EĞLEMEYİN DOSTLARIM   Hakk’ı yazsın kalemim, Eğlemeyin dostlarım. İçten çıksın elemim, Eğlemeyin dostlarım. Gönlüm benzer taşkına, Şimdi döndüm şaşkına, Yandım Allah aşkına, Eğlemeyin dostlarım. Seher vakti uyansam, Zikrullah’a dayansam, Aşka girip boyansam, Eğlemeyin dostlarım. Benim canım kardaşım, Nefis ile savaşım, Kalpten çıkar ataşım, Eğlemeyin dostlarım. Hasan der ki nâçarım, Haram yemem, kaçarım, İlim, irfan saçarım, Eğlemeyin dostlarım.  

Read More »

ENVÂR-I ZİKRULLAHTIR

ENVÂR-I ZİKRULLAHTIR   Küfür zulmetin yırtan, Envâr-ı zikrullahtır. İnsanı eden sultan, Envâr-ı zikrullahtır. Kalpten ağyarı süren, Umduğunu gösteren, Mahbubuna erdiren, Envâr-ı zikrullahtır. Dünya sevgisin atan, Sirrine nurlar katan, Eden cenneti vatan, Envâr-ı zikrullahtır. Rabb’a kulum dediren, Meleklere sevdiren, Vâsıl edip güldüren, Envâr-ı zikrullahtır. Kemâlatı bulduran, Aşk-ı Hakk’ı dolduran, İsyânları kaldıran, Envâr-ı zikrullahtır. Sıdk ile tevhid diyen, Günahları gideren, Hasan aşka …

Read More »

FEYİZ ALDIM DİYE DİYE

FEYİZ ALDIM DİYE DİYE   Gül-i aşka gönlüm sürsem, Feyiz aldım diye diye. Hikmet bağın gülün dersem, Feyiz aldım diye diye. Hakk’ı sevip içten yansam, Seher vakti O’nu ansam, Tevbe edip suçtan yunsam, Feyiz aldım diye diye. Kâmil olan pir’i seçsem, Dest-i dosttan bâde içsem, “Belî” deyip serden geçsem, Feyiz aldım diye diye. Gülmez ağlar benim gözüm, Mevlâm, kara etme …

Read More »

GÂFİL BU GÖNÜL

GÂFİL BU GÖNÜL   Yaşlandım kalbimden benlik silinmez, Benliği atmadan gafil bu gönül. Gizli kibir yapar, dıştan bilinmez, Hiçliği bulmadan gafil bu gönül. Tefekkür ederek, zikre dalamaz, Âyet, hadis okur, lezzet alamaz, Âmil olur, lâkin huzur bulamaz, Huzura varmadan gafil bu gönül. Hubb-u dünya olmuş, sarhoş ayamaz, Eğri yoldan doğru yola kayamaz, Helâl, haram katar, yine doyamaz, Helâldan haramdan gafil …

Read More »