ALLAH’TANDIR BİLESİN

ALLAH’TANDIR BİLESİN   Eza ile cefalar, Allah’tandır bilesin. Keyif ile sefalar, Allah’tandır bilesin. Dağlar ile çayırlar, Yüksek uçan tayırlar, Şerler ile hayırlar, Allah’tandır bilesin. Olan ondan olacak, Vücut, tenin solacak, Beden cansız kalacak, Allah’tandır bilesin. Mutlu kapı açarsan, Kanat takıp uçarsan, Hak’tan yana kaçarsan, Allah’tandır bilesin. Hasan, sen de uyansan, Amber, miske boyansan, Zahmet çekip, dayansan, Allah’tandır bilesin.  

Read More »

AMAN GÖNÜL DEMEDİM Mİ?

AMAN GÖNÜL DEMEDİM Mİ?   Gönül ara derde çare, Aman gönül demedim mi? Hemen yönel güzel yâre, Yönel gönül demedim mi? Nere varsan Rabb’ın orda, Aman desen koymaz darda, Tevbe diyen yanmaz nârda, Tevbe gönül demedim mi? Utanmadın isyân yaptın, İhlâssızca Hakk’a taptın, İnsaf dedim, yine saptın, İnsaf gönül demedim mi? Mevlâ eder kalbe nazar, Melek, kulun suçun yazar, Gel …

Read More »

ARADA PERDE KALMASIN

ARADA PERDE KALMASIN   Ey Rabb’ım al beni ağyar elinden, Fetholsun, arada perde kalmasın. Tevhid edem zatın, kalbin dilinden, Fetholsun, arada perde kalmasın. Her dem canım, ruhum, nurunla dolsun, Sevginle, aşkınla şâdıman olsun, Kavuşsun vâsıl–ı cânanı bulsun, Fetholsun, arada perde kalmasın. Gece-gündüz artsın sana taâtım, Zikir, şükür ile geçsin hayatım, En hayırlı vaktim olsun memâtım, Fetholsun, arada perde kalmasın. Bu …

Read More »

ARŞ-I ÂLÂNIN ALTINDA

ARŞ-I ÂLÂNIN ALTINDA   Yedi sınıf tam toplanır, Arş-ı âlânın altında. Cümlesi hep orda kalır, Arş-ı âlânın altında. Şems aşağı indiğinde, Tere gark edildiğinde, Bu sıfat görüldüğünde, Arş-ı âlânın altında. Birinci adil padişah, O’ndan râzı olur Allah, Bunda etme hiç iştibah, Arş-ı âlânın altında. Rabb’a ibadet kılanlar, Gençliğini yıpratanlar, Kendini hakka salanlar, Arş-ı âlânın altında. Dünyada sünnete uyan, Gönlün mescide …

Read More »

AŞKA SÜR’AT İSTERSİN

AŞKA SÜR’AT İSTERSİN   Sere sevda almadan, Aşka sür’at istersin. Bahr-ı aşka dalmadan, Dilde vüs’at istersin. Fikri dosta salmadan, Mecnun gibi olmadan, Canı feda kılmadan, Yüksek haslet istersin.  Seher virde bakmadan, Kalbe şem’a yakmadan, Özden benlik çıkmadan, Hakk’a vuslat istersin. Sofu, aczin bilmeden, İçten kibrin silmeden, Varın atıp gelmeden, Her dem rif’at istersin.  Hasan, derde girmeden, Nefsi yere sermeden, İlim, …

Read More »

BAHR-İ AŞKA DALIP GİRSEM

BAHR-İ AŞKA DALIP GİRSEM   Kâdir Mevlâm nasip etse, Bahr-ı aşka dalıp girsem. Huzur gelip, keder gitse, Bahr-ı aşka dalıp girsem. Salik, zikri kalbe çakar, Gönül gözü Hakk’a bakar, Zikrin nûru günah yakar, Bahr-ı aşka dalıp girsem. Tefekküre her dem dalsam, Perde kalksa, payım alsam, Onda dosta vâsıl olsam, Bahr-ı aşka dalıp girsem. Nazlı yâri n’olur görsem, Kara yüzüm yere …

Read More »

BAKMA ŞU KÂİNATIN ZİYNETİNE

BAKMA ŞU KÂİNATIN ZİYNETİNE   Bakma şu kâinatın ziynetine, Ömrünü boş yere verdiğin yeter. Âbid ol, ihlâsı al niyetine, Ömrünü boş yere verdiğin yeter. Malı mülkü eylemesin virdinden, Dünya sevgilerini at gönlünden, Hem tul-u emeli çıkar kendinden, Ömrünü boş yere verdiğin yeter. Götürür nefisin baktığın yana, Aldatarak fırsatı vermez sana, Nefesin sayılı, kulak ver bana, Ömrünü boş yere verdiğin yeter. …

Read More »

BENDE OLAN ŞU HALIMI

BENDE OLAN ŞU HALIMI   Bende olan şu halımı, Dünya varına değişmem, Sirrimde zikri duranı, İki cihana değişmem. Boyun büküp ağlamamı, Ona gönül bağlamamı, Leyl-ü nehar yalvamamı, Hiçbir şerefe değişmem, Huzurunda durduğumu, Rahmetini umduğumu, Rabbım diye sevdiğimi, Hiçbir varlığa değişmem, Aşk narında olduğumu, Fikri ona saldığımı, Feyz bereket aldığımı, Hiçbir kazanca değişmem, Hasan bahre daldığımı, Hayretlerde kaldığımı, Gece gündüz andığımı, …

Read More »

BU DÜNYANIN SONU VİRAN KARDEŞİM

BU DÜNYANIN SONU VİRAN KARDEŞİM   Bu dünya fanidir değeri olmaz, Aklı kâmil kişi tek pula almaz. Ömrün ansız biter, bir şeyin kalmaz, Bu dünyanın sonu viran kardeşim. Sen onu ehline havale eyle, Sevgisin terkedip tevhidi söyle, Ehl-i irfan olan yapmalı böyle, Bu dünyanın sonu viran kardeşim. Harap olan yeri imar ederler, İşleri güçleri hayâl güderler, Ecel geldiğinde üryan giderler, …

Read More »

BUNU DÜŞÜN YETER SANA

BUNU DÜŞÜN YETER SANA   Zikir eder dağlar, taşlar, Bunu düşün yeter sana. Rabb’ın anar kurtlar, kuşlar, Bunu düşün yeter sana. Kulak verme gayrı söze, Nazar eyle yüz, kaş, göze, Güzel öğüt verir öze, Bunu düşün yeter sana. Câhil, gâfil hikmet dermez, Fehmeyleyip, Hakk’ı görmez, İnce sırra, nâdan ermez, Bunu düşün yeter sana. Güneş doğar dağa, taşa, Nücûm döner koşa …

Read More »

BÜTÜN GÜNAHIMA ESTAĞFİRULLAH

BÜTÜN GÜNAHIMA ESTAĞFİRULLAH   Çoğaldı günahım, nefsim taşlarım, Bütün günahıma estağfirullah. Nâdimim, pişmanım, gönlüm haşlarım, Bütün günahıma estağfirullah. Suçluyum, dönderme umut kapından, Kulunu bağışla, kendi katından, Affını umarım yüce Zâtından, Bütün günahıma estağfirullah. “Lâ taknatû” vardır, duydum övündüm, Mağfiret haberin aldım, sevindim, Settar-ul uyûbsun, sana güvendim, Bütün günahıma estağfirullah. Acizim, ayırma bol rahmetinden, Nasibimi alam pür nimetinden, Koru ahiretin hor …

Read More »

BÜTÜN VARIM KURBAN SANA

BÜTÜN VARIM KURBAN SANA   Yüce Nebî fahr-i cihan, Bütün varım kurban sana, Şahit buna, bende cenan, Bütün varım kurban sana, N’olur nazar eyle bana. Bir kez yönel benden yana, Sirrim görüp, aşka kana, Pek çok salât, selam sana, Bütün varım kurban sana, N’olur nazar eyle bana. Ahmed Muhtar, dostum, yârım, Onu sevmek oldu kârım, Arşa çıkar ahu zârım, Bütün …

Read More »