ÜRYAN GELDİM

ÜRYAN GELDİM   Benim denî nefsim, fânî dünyaya, Üryan geldin, kefen giyip gidersin. İstersen binitli, istersen yaya, Üryan geldin, kefen giyip gidersin. İster ki gedâ ol, ister ki paşa, İster ki ganî ol, varlıklı yaşa, İster ki sahip ol kavim, kardaşa, Üryan geldin, kefen giyip gidersin. İsteyip giymezsin, yünlü abayı, Beğenip içmezsin, unlu çorbayı, Parayla doldursan, kollu kasayı, Üryan geldin, …

Read More »

UYAN GÖZÜM

UYAN GÖZÜM   Aman yatma sakın yeter! Seher oldu, horoz öter, Uyku derdi çetin beter, Uyan gözüm derhal uyan! Her dem gaflet çıksın aman. Günler geçti benzin soldu, Silkin artık, sabah oldu, Tembel insan geri kaldı, Uyan gözüm derhal uyan! Her dem gaflet çıksın aman. Uyan kardeş aşkın artar! Hakk’a yönel, kendin kurtar, Yarın mîzan, amel tartar, Uyan gözüm derhal …

Read More »

VÂSIL OLAM MEVLÂM SANA

VÂSIL OLAM MEVLÂM SANA   Rabb’ım senden lûtuf bana, Vâsıl olam Mevlâm sana. Nâr-ı aşka yana yana, Vâsıl olam Mevlâm sana. Mevlâm sana ayân halım, Hepsi senin; yeşil, alım, Feda olsun canım, malım, Vâsıl olam Mevlâm sana. Dünya geçer, kalmaz böyle, Kur’ an oku, hayır söyle, Her dem bana imdat eyle, Vâsıl olam Mevlâm sana. Nâra yakma zayıf teni, Rahmân, …

Read More »

VEFÂSIZ HAYATIM

VEFÂSIZ HAYATIM   Gece gündüz, yaşım boşuna geçti, Ne edem vefâsız hayatım seni. Seneler ömrümü su gibi içti, Ne edem vefâsız hayatım seni. Nefs-i emmârenin od’una yandım, Aklımı bırakıp hevâma kandım, Dünyada ebedî kalırım sandım, Ne edem vefâsız hayatım seni. İyice ağardı saçım, sakalım, Döküldü dişlerim, kalmadı hâlım, Ukbaya yaklaştı çün irtihalım, Ne edem vefâsız hayatım seni. Gafletten uyanıp, lamba …

Read More »

YAKARIŞ

YAKARIŞ   Rahmetini umup sığındım sana, Gadab edip nâr’a yaktırma beni, “Lâ Taknatû” dedin, inandım ona, Cehennem od’una sokturma beni. Günah ile doldu amel defterim, Korkarım nîrandır ukbada yerim, Yalvarır, yakarır niyaz ederim, Cahîm kancasına taktırma beni. Gece gündüz çoktur merak kederim, Ağlayı sızlayı fikir güderim, Seher tevbe edip tesbih çekerim, Mevlâm zebaniye kaktırma beni. Senden gayrı şahsa amân dedirme, …

Read More »

YAŞIM İLERLEDİ

YAŞIM İLERLEDİ   Zaman serap gibi, akıp gitmekte, İlerledi yaşım, belim büküldü, Tek sermayem olan ömür bitmekte, Şimdi otuz iki dişim döküldü. Nefsânî arzuma çokça kanardım, Gençlik ile dinçlik bitmez sanardım, Azca Kur’an okur, azca anardım, Şimdi gözlerimden ferim döküldü. Hiç de bilemedim kadir, kıymetim, Boş yere harcadım nefes servetim, Günler geldi geçti, düştü kuvvetim, Şimdi vücudumdan tüyüm döküldü. Dünya …

Read More »

YİNE GÖNÜL OLGUN DEĞİL

YİNE GÖNÜL OLGUN DEĞİL   Ne tez geçti gençlik çağım, Yine gönül olgun değil. Gazel döktü bahçe, bağım, Yine gönül olgun değil. Yaşım arttı, benzim soldu, Saçla, sakal beyaz oldu, Artık ömür kemâl buldu, Yine gönül olgun değil. Hayat serap gibi aktı, Hayra, şerre gözüm baktı, Şimdi geldi tevbe vaktı, Yine gönül olgun değil. Gece gündüz kabîh işim, Bütün düştü …

Read More »

YOLA GİDEN YOLCU

YOLA GİDEN YOLCU   Seher oldu, dostum kalkmak gerekir, Yola giden yolcu yatar mı böyle? Abdest alıp virde bakmak gerekir, Yola giden yolcu yatar mı böyle? Yolun kaygısını atar mı, söyle? Ömür serap gibi akar eylenmez, İlm-i ledün, sirdir yâd’a söylenmez, Tevbe etmez isen günah silinmez, Yola giden yolcu yatar mı böyle? Yolun kaygısını atar mı, söyle? Tembel olup kalma …

Read More »

YÜCE MEVLÂ

YÜCE MEVLÂ   Dünya fâni gönül verme, Dâim olan yüce Mevlâ. Denî için riske girme, Dâim olan yüce Mevlâ. Nefsi çekme dosta perde, Gâfil olup düşme derde, Zikir eyle ıssız yerde, Dâim olan yüce Mevlâ.  Rızkın için kakıp itme, Çıkar gelir esef etme, Hakk’a yürü gayra gitme, Dâim olan yüce Mevlâ. Helâl kazan, haram katma, Şüphen varsa onu yutma, Güzel …

Read More »

YÜCE MEVLÂM

YÜCE MEVLÂM   Son anımda yardım senden, İmdat eyle yüce Mevlâm. Ruhum çıkar iken tenden, İmdat eyle yüce Mevlâm. Evde kalır nâçiz resmim, Kâtip yazar taşa ismim, Kabre konur iken cismim, İmdat eyle yüce Mevlâm.  Münker, Nekir sual sorar, Cevap vermek beni yorar, Darda kalan muîn arar, İmdat eyle yüce Mevlâm. Mahşer yeri olur sıcak, Herkes kaçar bucak bucak, N’olur …

Read More »

ZAMANI GELDİ

ZAMANI GELDİ   Seherden uykudan uyan gözlerim, Âh-u zâr etmenin zamanı geldi. Tevbeyi söylesin her dem sözlerim, Tevbe eylemenin zamanı geldi. Geceleri kalkıp, teheccüd kılsam, Kâmil mü’min olup, huzurda kalsam, İstiğfarı çekip nasîbim alsam, İstiğfar çekmenin zamanı geldi. Bütün kurtlar, kuşlar erken uyanır, Hal lisanlarıyla O’na dayanır, Acep gâfil insan kendin ne sanır? İtaat etmenin zamanı geldi. Dağa, taşa bakıp, …

Read More »

ZİKİR EDEM MEVLÂM SENİ

ZİKİR EDEM MEVLÂM SENİ   Seher vakti haslar ile, Zikir edem Mevlâm seni. Sadık olan dostlar ile, Zikir edem Mevlâm seni. Zevzir, üveyk, karga ile, Tavus, horoz, turna ile, Dağda keklik, zırba ile, Zikir edem Mevlâm seni. Kuğu ile, kumru ile, Serçe ile, dudu ile, Koyun ile, kuzu ile, Zikir edem Mevlâm seni. Gökten yağan kar, kış ile, Örendeki baykuş …

Read More »