RABB’IM KOLAY EDE HAYIR İŞİMİ

RABB’IM KOLAY EDE HAYIR İŞİMİ   Besmele çekerek aldım kalemi, Rabb’ım kolay ede hayır işimi. Gaflete yönelmek, sirrin elemi, Rabb’ım kolay ede hayır işimi. Hayra dönük ise kâtibin yönü, Hamd, salâvat yazar, kitabın önü, Mevlâ’dan isteğim tüm dünü günü, Rabb’ım kolay ede hayır işimi. O’dur semâvâta, arzına kâim, Hakk’ın inayeti kuluna dâim, Dünya sevdasıyla olmayam nâim, Rabb’ım kolay ede hayır …

Read More »

RAHMÂN RAHÎM ALLAH’A YÖNEL

RAHMÂN RAHÎM ALLAH’A YÖNEL   Rıza-yı bâri’yi cidden isteyen, Rahmân, Rahîm olan Allah’ a yönel. Mevlâ sevgisini, kalpte besleyen, Rahmân, Rahîm olan Allah’a yönel. Dünya fânî, onu bırak ehline, Gâfil olup, dalma nefis seline, Galiz kelâm alma temiz diline, Rahmân, Rahîm olan Allah’a yönel. Burası köprüdür, geçersin meğer, Denî olan şeye, hiç verme değer, Serde akıl, fikir var ise eğer, …

Read More »

RAHMET EDE RABB’IN SANA

RAHMET EDE RABB’IN SANA   Yüce Hakk’ a has kul ol ki, Rahmet ede Rabb’ın sana. Aşka düşüp muhib kal ki, Rahmet ede Rabb’ın sana. Hubb-u dünya kirin soy ki, Teni yâre kurban koy ki, Tevbe edip kalbi yuy ki, Rahmet ede Rabb’ın sana. Var eyleyen yoktan canı, Rahmân Rahîm, iyi tanı, Çokça sev ki, o sultanı, Rahmet ede Rabb’ın …

Read More »

RÂZI OL DA GÂFİL GEZME

RÂZI OL DA GÂFİL GEZME   Gel râzı ol “Lemyezel”den, Râzı ol da gâfil gezme. Takdir etti ta ezelden, Râzı ol da gâfil gezme. Rabbın an ki derûn candan, Acı tatlı hepsi ondan, Rahmet yağar, her bir yandan, Râzı ol da gâfil gezme. Gönül kırma kardeş, aman, Haşin insan, olur yaman, Sende olsun, kâmil iman, Râzı ol da gâfil gezme. …

Read More »

SABIR EYLE KATLAN GÖNÜL

SABIR EYLE KATLAN GÖNÜL   Fâni dünya böyle geçer, Sabır eyle katlan gönül. Burda eken, orda biçer, Sabır eyle katlan gönül. Fırsat elden çabuk kaçar, Beden kalır, ruhun uçar, Usanç duyup, kalma nâçar, Sabır eyle katlan gönül. Yürü yola, bezip kalma, Nefes mahdud, boşa salma, Hakk’ı düşün, gayra dalma, Sabır eyle katlan gönül. Sağa sola sözün bükme, Nâdân ere için …

Read More »

SAKIN KANMA DELİ GÖNÜL

SAKIN KANMA DELİ GÖNÜL   Dünya denî, neşesine, Sakın kanma, deli gönül. Nefsin arzu, hevesine, Sakın kanma, deli gönül. Fâni olan ahvâlına, Gönül verme hayâlına, Cazip servet pür malına, Sakın kanma, deli gönül. Geçip giden bal tadına, Kıymet bilmez evladına, Nankör olan avradına, Sakın kanma, deli gönül. Orman, yayla, otlağına, Davar inen sulağına, Koyun, kuzu, oğlağına, Sakın kanma, deli gönül. …

Read More »

SEHER YELİ

SEHER YELİ   Letafetle esen ey seher yeli, Selâmımı götür, Resul Ahmed’e. Medine şehridir mekânı, ili, Selâmımı götür, Resul Ahmed’e. Lütfen alsın salât ve tahiyyemi, Görmesin isyânı, hem seyyiemi, “Ümmetim” demesi, yaramın emi, Selâmımı götür, Resul Ahmed’e. Eğer dost köyüne uğrarsa yolun, Biraz eğlen, anda recâda bulun, Hürmetini bildir bu kemter kulun, Selâmımı götür, Resul Ahmed’e. Medine’ye varıp, huzura buyur, …

Read More »

SETTÂR-ÜL UYÛB’UN KAPISINA VAR

SETTÂR-ÜL UYÛB’UN KAPISINA VAR   Cürmü isyânından korkarsan eğer, Settâr–ül uyûb’un kapısına var. O geçmez kulundan, hem verir değer, Settâr–ül uyûb’un kapısına var, Gece gündüz deme, hep O’na yalvar. Gece gündüz, eman, diye çağlasan, Gözyaşını döküp çokça ağlasan, Affetmez mi Hakk’a gönül bağlasan? Settâr–ül uyûb’un kapısına var, Gece gündüz deme, hep O’na yalvar. İnan Yaradan’a zâhir, bâtından, Ye’se düşüp ümit …

Read More »

SEVMEYEM SENDEN GAYRIYI

SEVMEYEM SENDEN GAYRIYI   Sen al benden benliğimi, Kibir, gurur, kemliğimi, Edem sana kulluğumu, Sevmeyem senden gayrıyı. Dağıtma baraj, bendimi, Gafletten koru kendimi, İhlasla doldur gönlümü, Sevmeyem senden gayrıyı. Aman Rabb’ım tut elimden, Çirkin sözü sür dilimden, Sevem seni derunimden, Sevmeyem senden gayrıyı. Tevhidini tam savunam, İbadetinle, avunam, Rahmetinle suçtan yunam, Sevmeyem senden gayrıyı. Hasan’ı uyandırasın, Nurlarına bandırasın, Her an …

Read More »

SÜRÛR BURDA DEĞİL

SÜRÛR BURDA DEĞİL   Dünyanın cevriyle cefası bitmez, Sevinç, sürûr burda değil, ukbada. Gamı, kasaveti gönülden gitmez, Sevinç, sürûr burda değil, ukbada. Bura bir mezraa, amel ekersin, Ektiğin ne ise orda biçersin, Bu dünya köprüdür, elbet geçersin, Sevinç, sürûr burda değil, ukbada. Her ne gelir ise Rabb’ından sana, Çokça sabır edip katlansan ona, Nasihatım budur, kulak ver bana, Sevinç, sürûr …

Read More »

TEVBEYE GEL

TEVBEYE GEL   Canın tenden uçmadan, Tevbeye gel tevbeye. Eşin korkup kaçmadan, Tevbeye gel tevbeye. Ölüm ansız gelmeden, Gaflet ile ölmeden, Ruhun gidip solmadan, Tevbeye gel tevbeye. Teneşire konmadan, Gassal seni yumadan, Mezarına savmadan, Tevbeye gel tevbeye. Seri yere sermeden, Sualini vermeden, Melek topuz vurmadan, Tevbeye gel tevbeye. Hasan haşre varmadan, Üryan olup durmadan, Rabb’ın hesap sormadan, Tevbeye gel tevbeye.  …

Read More »

UMDUĞUM BOLCA RAHMETİ

UMDUĞUM BOLCA RAHMETİ   Gece gündüz arzum, yüce şahımdan, Güvenip umduğum, Hakk’ın rahmeti. Nâdimim, pişmanım, pür günahımdan, Güvenip umduğum, Hakk’ın rahmeti. Farz olan ameli, tamam yapmadım, Eğri yoldan, doğru yola sapmadım, İsyankârım amma; gayra tapmadım, Güvenip umduğum, Hakk’ın rahmeti. Allah’ım, nefsime an bırakmasın, Zayıfım, noksana lütfen bakmasın, Bana gadab edip, nâra yakmasın, Güvenip umduğum, Hakk’ın rahmeti. Ömrüm serap gibi kararsız …

Read More »