KENDİN KÂMİL SANUBEN

 

Nefis beni neyledi,

Çirkin sözler söyledi,

Kendin kâmil sanuben,

Kibir, gurur eyledi.

Acındırıp ağladı,

Ciğerimi dağladı,

Sanî’ini koyuben,

Gaflete bel bağladı.

İnsaf dedim ben ona,

Acımadı o bana,

Hilelerle doluben,

Yardım etti şeytana.

Vesveseyle yazdırdı,

Doğru yoldan azdırdı,

Sinsi sinsi oluben,

Derin kuyu kazdırdı.

Hasan, Hakk’ı bilelim,

Doğru yola gelelim,

Hidâyeti buluben,

Rabb’a secde edelim.