HALİS KUL EYLE

 

Kur’an’ı okuyam, edem zikrini,

Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!

Yiyem nimetini, edem şükrünü,

Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!

Kelam-ı kadimle yapayım a’mal,

Çok itaat edip bulayım kemâl,

Mü’mine rahimsin, sıfatın cemal,

Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!

Seher erken kalkıp adın anayım,

Tevbe, istiğfarla suçum yuyayım,

Salih kul olmaya her dem adayım,

Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!

Nâdim olup Hakk’a boyun eğeyim,

Tevhid ehli olup sana gideyim,

Bu dünyada şöhret, şanı n’edeyim,

Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!

Hasan, cübbe giyip, sarık sarayım,

Huzura yönelip, âbid durayım,

N’olur sana beyaz yüzle varayım,

Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!