HAKK’I SEVMEK YETERLİ

 

Dünya fâni n’ederim,

Hakk’ı sevmek yeterli.

Birgün koyup, giderim,

Hakk’ı sevmek yeterli.

Âdem büyük pederim,

Kesel, gaflet kederim,

Zâlim nefsi güderim,

Hakk’ı sevmek yeterli.

Aşk bahrine dalarım,

Gönlü dosta salarım,

Feyiz alır dolarım,

Hakk’ı sevmek yeterli.

İlim, hikmet kaparım,

Tâat eder, taparım,

Sevip, şükür yaparım,

Hakk’ı sevmek yeterli.

Dost yolunda olurum,

Tevhid çeker dururum,

Hasan, gitsin gururum,

Hakk’ı sevmek yeterli.