GÖNÜL KİBRE GİRERSİN

 

Gönül, kibre girersin,

Kendi kendin yersene.

Günah, isyan derersin,

Tevbeye söz versene.

Kalem alıp yazarsın,

Her dem yoldan azarsın,

Gadab edip kızarsın,

Hilim, hikmet dersene.

İyi düşün kendini,

Bırak şimdi sen kini,

Hubb-u dünya zevkini,

Atıp yere sersene.

Ömrün heder edersin,

Birgün ölüp gidersin,

Câhil nefse ne dersin,

Doğru yola girsene. 

Hasan, neler sezersin,

Aşk bahrinde yüzersin,

Oldum diye gezersin,

Tam kemâle ersene.