ALLAH’TAN GAYRI GÖRMESİN

 

Allah için ağla, yan seherlerde,

Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.

Çok istiğfar eyle, yun seherlerde,

Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.

Sev yüce Mevlâ’yı, kalmazsın darda,

Candan tevhid söyle, yanmazsın nârda,

Fazla nâfile kıl leyl-ü nehârda,

Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.

Nefsine uyarak, isyana girme,

O’ndan başkasına gönlünü verme,

Hâlis abdi olup, gayrıyı görme,

Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.

Sakın durma, zaman geçip gitmekte,

Kıymetli sermayen, ömür bitmekte,

Erinme âbid ol, hayat yitmekte,

Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.

Hasan, um Rabb’ının bol rahmetini,

Cahîmde yakmasın, ruh cesedini,

Hiç terketme, Hakk’a ibadetini,

Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.