ALLAH DİYEREK

 

Tevhid edelim, Allah diyerek,

O’na gidelim, Allah diyerek.

Abdest alalım, namaz kılalım,

Huzur bulalım, Allah diyerek.

Hakk’a kopalım, candan tapalım,

Zikir yapalım, Allah diyerek.

Kurma kendini, terket fendini,

Söyle pendini, Allah diyerek.

Bırak kibrini, göster fikrini,

Eyle zikrini, Allah diyerek.

 

Aman darılma, gayre sarılma,

Dost’tan ayrılma, Allah diyerek.

Aşka kansana, dalıp bansana,

Dâim ansana, Allah diyerek.

Hasan sev dini, sen bırak kini,

Arıt nefsini, Allah diyerek.