ALIVER BAŞINA TESETTÜRÜNÜ

 

Şerefli, iffetli, nezîhe kızım,

Alıver başına tesettürünü.

Gayretli, ahlâklı, sâliha kızım,

Alıver başına tesettürünü.

Âlet olma yavrum, sakın şerlere,

Yapayalnız gitme uzak yerlere,

Aldanıp görünme, mahrem erlere,

Alıver başına tesettürünü.

Hanım-ı küffâra, yanılıp bakma,

Onlar behaimdir, sen açık çıkma,

Kendini ateşe daldırıp yakma,

Alıver başına tesettürünü.

Emr-i ilâhîdir, giy tesettürü,

Buyruğa uyarak, vakarlı yürü,

Hayâsız uryanlar sanki bir sürü,

Alıver başına tesettürünü.

Hak yolunda yiğit verir can, seri,

Namuslu, imanlı, doğurur eri,

Müslime hanımın cennettir yeri,

Alıver başına tesettürünü.

Başının örtüsü nişanın olsun,

Kalbinde kemâllı imanın olsun,

İtaat edecek zamanın olsun,

Alıver başına tesettürünü.

Sen al abdestini, kıl namazını,

Boş yere geçirme kışı, yazını,

Dâim yaradana sal niyâzını,

Alıver başına tesettürünü.

Hakikat bahrinden cevherler aldım,

Onlara duacı olarak kaldım,

Hasan’ım, kızıma öğütler saldım,

Alıver başına tesettürünü.