ALEYKE YA RESULALLAH

 

Yüce Kur’an medhin eder,

Aşka düşen bilmez keder.

Gönül Medine’ye gider,

Salâtullah, Selâmullah,

Aleyke ya Resulallah.

Sensin İslâm peygamberi,

Rabb’ım verdi bu haberi,

Hak yolunun tek rehberi,

Salâtullah, Selâmullah,

Aleyke ya Resulallah.

Sûrelerde Yâsin, Zümer,

Yârin Ebu Bekir, Ömer,

Sana şahit şakk-ul kamer,

Salâtullah, Selâmullah,

Aleyke ya Resulallah.

Mirac ettin, arzun buldun,

Nebîlere imam oldun,

İlim, hikmet nurla doldun,

Salâtullah, Selâmullah,

Aleyke ya Resulallah.

Parmağından aktı pınar,

İçen ashab suya kanar,

Ehl-i iman seni anar,

Salâtullah, Selâmullah,

Aleyke ya Resulallah.

Fikrim gitti senden yana,

Salât, selam olsun sana,

Yâ Muhammed imdat bana,

Salâtullah, Selâmullah,

Aleyke ya Resulallah. 

Medine’ye yine girsem,

Ravzasına yüzüm sürsem,

Hasan, ruhum feda versem,

Salâtullah, Selâmullah,

Aleyke ya Resulallah.