AFFEYLE GÜNAHIM KALDIR ALLAH’IM

 

İsyânıma bakma, aciz kulunam,

Affeyle günahım, kaldır Allah’ım.

Sana tevbe edip, tâib bulunam,

Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,

Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.

Tembel, biçareyim, oldum âvare,

Gider zünûbumu, yanmayam nâre,

Günah hastasıyım, derdime çâre,

Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,

Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.

Mevlâm ağlayarak, sana koşarım,

Dertliyim, dermanım umar, yaşarım,

Lûtfet, tut elimden, yoksa şaşarım,

Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,

Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.

Her dem inanarak, sana taparım,

Gönlümü vererek, emrin yaparım,

Yardım etmez isen, yoldan saparım,

Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,

Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.

Adım Hasan, lâkin ederim hile,

Bırakma nefsime, an olsa bile,

Günahkâr kulunum, affımı dile,

Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,

Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.