AFFEYLE ALLAH’IM

 

İsyân suçum anarım, Yüce Mevlâm affeyle,

İçin için yanarım, Yüce Mevlâm affeyle.

“Lâ taknatû” buyurdun, rahmetini duyurdun,

Asî kulun kayırdın, Yüce Mevlâm affeyle.

Bahr-ı affa dalaydım, mutlu olup kalaydım,

Sana gönül salaydım, Yüce Mevlâm affeyle.

Çirkin işler yaptırma, doğru yoldan saptırma,

Senden gayre taptırma, Yüce Mevlâm affeyle.

Hakk’a gönül bağlarım, ciğer, yürek dağlarım,

Suçum çoktur ağlarım, Yüce Mevlâm affeyle.

Kendim Hasan sanarım, Zâlim nefse kanarım,

Gâfil gâfil anarım, Yüce Mevlâm affeyle.