ACEP HALIM NE OLUR

 

Mahdud ömrüm dolacak,

Acep halım ne olur?

Vücut ruhsuz kalacak,

Acep halım ne olur?

Dostum gelir yanıma,

Yasin okur canıma,

Bakayım son anıma,

Acep halım ne olur?

Seven başlar soymaya,

Teneşire koymaya,

Gassal başlar yumaya,

Acep halım ne olur?

Musallaya koyarlar,

Namazımı kılarlar,

Kimliğimi sorarlar,

Acep halım ne olur?

Mezarımı kazarlar,

Tezkeremi yazarlar,

Münker, nekir azarlar,

Acep halım ne olur?

Bilmem yerim hoş cinân,

Bilmem yerim zor nîran,

Bunun biri, sen inan,

Acep halım ne olur?

Hasan, geçer zamanın,

İhvan sarar her yanın,

Hâli böyle dünyanın,

Acep halım ne olur?