ABDULKADİR GEYLANİ

ABDULKADİR GEYLANİ   Velîlerin hünkârı, Abdülkâdir Geylânî, Dervişlerin efkârı, Abdülkâdir Geylânî. Peygamberin soyundan, Ahlakı var huyundan, Hoşlanmazdı yalandan, Abdülkâdir Geylânî. Ol Bağdad’ın ilinde, şarkın, garbın dilinde, Gör hücceti elinde, Abdülkâdir Geylânî. Tekke, mescid solunda, gözüm nurlu yolunda, Bendesiyim kolunda, Abdülkâdir Geylânî. Gayrın gönlün hiç yıkma, müridine kem bakma, Çünkü demiş, “Sen korkma,” Abdülkâdir Geylânî. Kaldır yüzden nikâbı, Bâz-ul eşheb lakabı, …

Read More »

ACEP HALIM NE OLUR

ACEP HALIM NE OLUR   Mahdud ömrüm dolacak, Acep halım ne olur? Vücut ruhsuz kalacak, Acep halım ne olur? Dostum gelir yanıma, Yasin okur canıma, Bakayım son anıma, Acep halım ne olur? Seven başlar soymaya, Teneşire koymaya, Gassal başlar yumaya, Acep halım ne olur? Musallaya koyarlar, Namazımı kılarlar, Kimliğimi sorarlar, Acep halım ne olur? Mezarımı kazarlar, Tezkeremi yazarlar, Münker, nekir …

Read More »

AFFEYLE ALLAH’IM

AFFEYLE ALLAH’IM   İsyân suçum anarım, Yüce Mevlâm affeyle, İçin için yanarım, Yüce Mevlâm affeyle. “Lâ taknatû” buyurdun, rahmetini duyurdun, Asî kulun kayırdın, Yüce Mevlâm affeyle. Bahr-ı affa dalaydım, mutlu olup kalaydım, Sana gönül salaydım, Yüce Mevlâm affeyle. Çirkin işler yaptırma, doğru yoldan saptırma, Senden gayre taptırma, Yüce Mevlâm affeyle. Hakk’a gönül bağlarım, ciğer, yürek dağlarım, Suçum çoktur ağlarım, Yüce …

Read More »

AFFEYLE GÜNAHIM KALDIR ALLAH’IM

AFFEYLE GÜNAHIM KALDIR ALLAH’IM   İsyânıma bakma, aciz kulunam, Affeyle günahım, kaldır Allah’ım. Sana tevbe edip, tâib bulunam, Affeyle günahım, kaldır Allah’ım, Rahmetin bahrine daldır Allah’ım. Tembel, biçareyim, oldum âvare, Gider zünûbumu, yanmayam nâre, Günah hastasıyım, derdime çâre, Affeyle günahım, kaldır Allah’ım, Rahmetin bahrine daldır Allah’ım. Mevlâm ağlayarak, sana koşarım, Dertliyim, dermanım umar, yaşarım, Lûtfet, tut elimden, yoksa şaşarım, Affeyle …

Read More »

AĞLAYI AĞLAYI DÜŞSEM YOLLARA

AĞLAYI AĞLAYI DÜŞSEM YOLLARA   Ağlayı ağlayı düşsem yollara, Medine’ye gönül verdim diyerek. Yoldaş olabilsem giden kullara, Onların içine girdim diyerek. O yeşil kubbeye yakında ersem, Efendime salât, selâmı versem, Huzurda yüzümü yerlere sürsem, Bu yüce şerefe erdim diyerek. İhlâslı amelle Ma’bûd’a tapsam, Mevlânın dostunu ziyaret yapsam, Tazarru ederek belbentten kapsam, Şebekeye yüzüm sürdüm diyerek. Allah nasip etse oraya varsam, …

Read More »

AH ELİNDEN NEFİS SENİN

AH ELİNDEN NEFİS SENİN   Doğru yola gidemedim, Ah elinden nefis senin. Seni ıslah edemedim, Ah elinden nefis senin. Azma dedim yine azdın, Tuzak kurup, kuyu kazdın, Tevbe ettin, yine bozdun, Ah elinden nefis senin. Öğüt verdim, dinlemedin, İlim, irfan bellemedin, Zikir edip inlemedin, Ah elinden nefis senin. Aman etme dedim sana, Yine uydun kör şeytana, Bari acı tatlı cana, …

Read More »

AHMED NEBÎ ULUMUZ VAR

AHMED NEBÎ ULUMUZ VAR   Tasavvufta kolumuz var, Hakk’a giden yolumuz var. Dostlar, Hakk’a dâim şükür, Ahmed nebî ulumuz var. Allah diyen velimiz var, Kalem tutan erimiz var, Dostlar, Hakk’a dâim şükür, İrfan veren yerimiz var. Kur’an diyen dilimiz var, Tesbih çeken elimiz var, Dostlar, Hakk’a dâim şükür, Secde eden serimiz var. Engin olan kalbimiz var, Abdûlkadir pîrimiz var, Dostlar, …

Read More »

ALEYKE YA RESULALLAH

ALEYKE YA RESULALLAH   Yüce Kur’an medhin eder, Aşka düşen bilmez keder. Gönül Medine’ye gider, Salâtullah, Selâmullah, Aleyke ya Resulallah. Sensin İslâm peygamberi, Rabb’ım verdi bu haberi, Hak yolunun tek rehberi, Salâtullah, Selâmullah, Aleyke ya Resulallah. Sûrelerde Yâsin, Zümer, Yârin Ebu Bekir, Ömer, Sana şahit şakk-ul kamer, Salâtullah, Selâmullah, Aleyke ya Resulallah. Mirac ettin, arzun buldun, Nebîlere imam oldun, İlim, …

Read More »

ALIVER BAŞINA TESETTÜRÜNÜ

ALIVER BAŞINA TESETTÜRÜNÜ   Şerefli, iffetli, nezîhe kızım, Alıver başına tesettürünü. Gayretli, ahlâklı, sâliha kızım, Alıver başına tesettürünü. Âlet olma yavrum, sakın şerlere, Yapayalnız gitme uzak yerlere, Aldanıp görünme, mahrem erlere, Alıver başına tesettürünü. Hanım-ı küffâra, yanılıp bakma, Onlar behaimdir, sen açık çıkma, Kendini ateşe daldırıp yakma, Alıver başına tesettürünü. Emr-i ilâhîdir, giy tesettürü, Buyruğa uyarak, vakarlı yürü, Hayâsız uryanlar …

Read More »

ALLAH ALLAH DİYEREK

ALLAH ALLAH DİYEREK   Seher vakti uyansam, Allah Allah diyerek. Reng-i aşka boyansam, Allah Allah diyerek. Hayır yapsam elimle, Tevbe etsem dilimle, Hakk’ı ansam sirrimle, Allah Allah diyerek. Ehl-i hâl’e sorayım, Zikre meclis kurayım, Kalbe tevhid vurayım, Allah Allah diyerek. Aşka düşüp yanayım, O’nu sevip kanayım, Gece-gündüz anayım, Allah Allah diyerek. Hasan niye şaşayım? Nefis engel aşayım, Doğru yola koşayım, …

Read More »

ALLAH DİYEREK

ALLAH DİYEREK   Tevhid edelim, Allah diyerek, O’na gidelim, Allah diyerek. Abdest alalım, namaz kılalım, Huzur bulalım, Allah diyerek. Hakk’a kopalım, candan tapalım, Zikir yapalım, Allah diyerek. Kurma kendini, terket fendini, Söyle pendini, Allah diyerek. Bırak kibrini, göster fikrini, Eyle zikrini, Allah diyerek.   Aman darılma, gayre sarılma, Dost’tan ayrılma, Allah diyerek. Aşka kansana, dalıp bansana, Dâim ansana, Allah diyerek. …

Read More »

ALLAH’TAN GAYRI GÖRMESİN

ALLAH’TAN GAYRI GÖRMESİN   Allah için ağla, yan seherlerde, Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin. Çok istiğfar eyle, yun seherlerde, Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin. Sev yüce Mevlâ’yı, kalmazsın darda, Candan tevhid söyle, yanmazsın nârda, Fazla nâfile kıl leyl-ü nehârda, Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin. Nefsine uyarak, isyana girme, O’ndan başkasına gönlünü verme, Hâlis abdi olup, gayrıyı görme, Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin. Sakın durma, …

Read More »